Navigatoruppdatering - Garmin

Har Du em Garmin bilnavigator köpt 2013 eller nyare, och behöver hjälp med att få den senaste kartan till din Garmin innan resan Du planerat? Nu Kan Du lämna in navigatorn till CNC-Corner Purmovägen 633 Purmo, i Pedersöre så uppdaterar vi Lifetime kartorna åt dig så din Garmin leder dig rätt. Priset på vår uppdateringstjänst är 30 €. För mer info maila oss på info@cnc-corner.fi

GRMIN

Kontata oss